išspjaudyti

išspjáudyti tr. 1. R, , N, KI156, LVI803 iter. išspjauti 1: Išspjáudyk skreples J. | Išspjáudė džiovininkas visus savo plaučius Š. | refl. Klt: Išsikosėjau, išsispjáudžiau ir dabar nieko – sveika Gdr. | Negydant gali jam visi plaučiai išsispjáudyti Š. | prk.: Tokį negražumą padaręs, neišsispjáudyčiu par dešimt metų Krš. 2. prk. išmėtyti, išvaikyti: Kap ate[jo] Mataušiukas, tai visus iš kuokinės išspjáudė Prng. 3. žr. apspjaudyti 1. ║ Jį apgėdinę, mušę, išspjaudę, ant kryžiaus prikalę brš. 4. prk. išburnoti, iškeikti: Supykęs Drūktenis jį iškeikė, išspjaudė Žem. | refl.: Šauna žodį – spjaudais spjaudais, kol išsispjáudai Krš.refl. kurį laiką apmaudauti, piktintis, keiktis: Parejęs iš tokių vaišių, visą vakarą išsispjáudžiau Š.
◊ dantìs išspjáudyti padvėsti, pastipti: Važiuosiu, kol arklys dantìs išspjáudys Šv.
\ spjaudyti; apspjaudyti; atsispjaudyti; įspjaudyti; išspjaudyti; nuspjaudyti; paspjaudyti; piespjaudyti; prispjaudyti; suspjaudyti; užspjaudyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apspjaudyti — tr. 1. Q84, R, MŽ, Sut, N, L, LL166, Š, NdŽ iter. apspjauti 1: Neapspjaudyk drabužių J. | Jau galėsma šienauti – žolė apspjaudyta (apdrikusi lyg seilėmis, tokiomis putomis) Kl. ^ Apspjaudę nulaižo (pirmiau keikia, paskui giria) BzF51. | refl. Š:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsispjaudyti — BŽ337 atsakyti spjaudymusi: Kad inpyko boba, kad insiuto, iš gryčios eina ir vis atsispjaudydama atsispjaudydama Ds. Moterys atsispjaudydamos teliuškavo toliau J.Balt. spjaudyti; apspjaudyti; atsispjaudyti; įspjaudyti; išspjaudyti; nuspjaudyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpursloti — 1. tr. išspjaudyti: Išpurslojau agurklų sėklas, nerijau, kad buvo sėklininkas Šts. 2. tr. išmankyti, išklampoti: Išpurslotas kelias paliko po tų tankų važiavimo Šts. 3. intr. menk. išlįsti: Neilgai čion buvus, [pelė] vėl ant pievos išpurslojus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsispjudoti — žr. išspjaudyti 4 (refl.): Išsispjudojo, išsibuvo, o paskiau ir vėl su žmogum reikia sueit Trgn. spjudoti; išsispjudoti; prispjudoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskrepliuoti — tr. KI164, BŽ342, Ser skreplius išspjaudyti. | refl. Amb, Rtr, Ser. skrepliuoti; apskrepliuoti; išskrepliuoti; paskrepliuoti; priskrepliuoti; suskrepliuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išspjaudymas — sm. (1) KI156 → išspjaudyti 1. spjaudymas; apspjaudymas; išspjaudymas; nuspjaudymas; paspjaudymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuspjaudyti — 1. SD1172, Sut, Š, NdŽ iter. nuspjauti 1: Tai kur tiktai jis nuspjaudė, ten pasidarė bedugnės, klampynės BsMtI8. | refl.: Atsikosėjęs, nusispjaudęs, atsipūtęs klausė Žem. 2. žr. apspjaudyti 1: Berūkydami seniai nuspjaudė grindis NdŽ. Ponas Dievs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paspjaudyti — 1. Q35 iter. paspjauti 1: Paspjaudyti delnus NdŽ. Paspjaudytas juodalksnio lapas negerą karštį ištraukė rš. Šis pinigus paspjaudęs įsikišo kišenėn LTR(Tt). | refl. tr.: Jis kap pasispjaudė, ka rėžė man snukin! Dg. Pasispjaudyti delnus NdŽ. Visi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piespjaudyti — (dial.) žr. prispjaudyti 1: Priš Joną (šv. Jono šventę) medžiai y[ra] pyspjaudyti (tokiomis putomis, lyg seilėmis apdrikę) Lkž. spjaudyti; apspjaudyti; atsispjaudyti; įspjaudyti; išspjaudyti; nuspjaudyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prispjaudyti — 1. N, LL98, Š, NdŽ iter. prispjauti 2: Prirūkė, prispjaudė – kap kiaulės Dkš. O kad prispjaudydavo gryčią – liulkas kūrendavo Alks. Suvalgėt pyragą, prispjaudėt padlagą, jau prašom išeit DrskD230. | refl. tr.: ^ Teip piktai besispjaudydamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.